; Obowiązek naklejania etykiet na worki | KOMEKO

Aktualności

18-09-2013 #Aktualności

Obowiązek naklejania etykiet na worki

Informujemy, że firma KOM-EKO S.A. będzie dostarczała Państwu komplet etykiet adresowych zawierających kody kreskowe, które służą do identyfikacji odbioru worków z frakcją suchą i zieloną.

Prosimy o naklejanie właściwej etykiety na worek w miejscu wyznaczonym na worku w ramce – „tu naklej kod kreskowy” i wystawianie worków wraz z naklejonymi etykietami w dniu odbioru. Od miesiąca października worki bez naklejonych etykiet nie będą odbierane.

Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny etykiety do Państwa nie dotarły prosimy o zgłoszenie tego faktu pod nr telefonu 748-86-52, 748-86-53, 748-86-34 lub za pośrednictwem stosownego formularza zgłoszeniowego na naszej stronie.