; Otwarcie Centrum Edukacyjno – Demonstracyjnego | KOMEKO

Aktualności

04-11-2010 #Aktualności

Otwarcie Centrum Edukacyjno – Demonstracyjnego

W dniu 27 października 2010 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie uroczyście zainaugurowano działalność pierwszego w Polsce „Centrum Edukacyjno-Demonstracyjnego”, którego zadaniem jest upowszechnianie wzorcowych rozwiązań w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.

Budowa Centrum zlokalizowanego w ramach Zakładu Odzysku i Recyklingu KOM-EKO była współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach jednego z programów priorytetowych.

Uroczystej inauguracji towarzyszyło podpisanie umowy z czterema lubelskimi uczelniami (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej) o udostępnieniu Centrum studentom i pracownikom naukowym.