Aktualności.

09-03-2012 #Aktualności

Prezentacja zalet instalacji antyodorowej

W dniu 9 marca 2012 r. w siedzibie KOM-EKO miało miejsce zapowiadane uprzednio spotkanie przedstawicieli Rady Dzielnicy Hajdów-Zadębie z ekspertami warszawskiej firmy bioArcus – wykonawcą zainstalowanej na terenie kompostowni przy ul. Metalurgicznej stałej bariery antyodorowej.

Oddana do użytku w kwietniu 2011r. instalacja stanowi pierwszy etap hermetyzacji procesu kompostowania. Działanie zainstalowanej wzdłuż ogrodzenia kompostowni, na kierunku róży wiatrów bariera opiera swe działania na emisji za pomocą dysz zmgławiających biodegradowalnych, organicznych i nietoksycznych preparatów stanowiących mieszaninę wody i naturalnych estrów aromatycznych. Nie jest to działanie maskujące lecz redukujące substancje odorowe.

Bariera antydorowa pracuje w systemie automatycznym, sterowanym elektronicznie przez centralną jednostkę komputerową.