; Rozbudowa bariery antyodorowej | KOMEKO

Aktualności

10-06-2017 #Aktualności

Rozbudowa bariery antyodorowej

Dążąc do możliwie pełnej hermetyzacji procesów przetwarzania odpadów w pierwszych dniach czerwca zakończyliśmy proces rozbudowy instalacji antyodorowej otaczającej Zakład Zagospodarowania Odpadów przy ul. Metalurgicznej w Lublinie.

Przypomnijmy, iż prace zmierzające co ograniczenia potencjalnych uciążliwości odorowych rozpoczęto w kwietniu 2011 r., kiedy wokół placu kompostowego zainstalowano barierę antyodorowa firmy bioArcus. Jej działanie opiera się na emisji za pomocą systemu dysz zmgławiających wodnej zawiesiny rozcieńczonych preparatów antyodorowych, które neutralizują odory w procesie wymiany jonowej. Preparaty zawierające specjalnie dobrane olejki eteryczne pochodzące z wyselekcjonowanych drzew iglastych są całkowicie biodegradowalne, organiczne, nietoksyczne i bezpieczne dla ludzi i środowiska. Instalacja pracuje w trybie automatycznym (24 godz./dobę) przez siedem dni w tygodniu.

Obecnie firma bioArcus dokonała rozbudowy instalacji, otaczając Zakład Zagospodarowania Odpadów barierą antyodorową od strony wschodniej i południowej. Efekt tych prac powinien zmniejszyć wpływ zmiennej róży wiatrów na efektywność bariery. Na odcinku 320 metrów, na wysokości 3,5m zostało zainstalowanych 100 dysz zmgławiających zasilanych oddzielną centralną jednostką zmgławiającą. Podobnie jak w przypadku pierwszego modułu bariera wyposażona jest w instalację grzejną mającą zapobiegać jej zamarzaniu w warunkach zimowych.